Konsultacje z nauczycielami

W załączniku przedstawiam Państwu harmonogram konsultacji nauczycieli naszej szkoły.

Aby skorzystać z konsultacji uczeń lub jego rodzic musi uzgodnić termin konsultacji telefonicznie (mailem) w sekretariacie szkoły lub bezpośrednio z nauczycielem. Do szkoły wpuszczane są tylko osoby umówione, wyposażone w rękawiczki i maseczki.

Jednocześnie informuje, że w szkole obowiązuje zakaz wejścia dla osób z objawami choroby (gorączka, kaszel) oraz dla osób przebywających w kwarantannie lub mających kontakt z osobami przebywającymi w kwarantannie lub chorymi.

Konsultacje