wiedza o społeczeństwie 8

Temat lekcji:Ustrój Rzeczypospolitej Polskiej -podsumowanie wiadomości.
https://epodreczniki.pl/a/demokracja—zalety-i-slabosci/Doyq2BIJf
https://epodreczniki.pl/a/demokracja—zalety-i-slabosci/Doyq2BIJf

Przypominam o pracy z ubiegłego tygodnia.
Należy wykonać prezentację dotycząca JEDNEGO , wybranego państwa Trzeciego Świata (inf. o tych państwach str.184-187 w podręczniku lub w Internecie).
Trzeba podać podstawowe informacje dotyczące ustroju, ludności, warunków naturalnych, gospodarki oraz to ważne, przedstawić najważniejsze problemy, z którymi borykają się mieszkańcy tego państwa(np. niedostatek wody, korupcja, przestępczość, terroryzm, brak dostatecznego dostępu do służby zdrowia, głód, brak dostępu do edukacji, praca małoletnich itp.)
Prezentacje wykonajcie w programie Power Point(8- 10 slajdów).Podajcie bibliografię, czyli strony internetowe , z których korzystaliście.Bibliografię umieszcza się na ostatniej stronie prezentacji, strony internetowe podaje się w kolejności alfabetycznej.
Termin wykonania i przesłania do mnie 4 czerwca 2020 r. godz.9.00
W razie pytań, proszę pisać.