Projekt „Lekcje z Temidą”

W dniach 18 i 19 maja uczniowie klas 6, 7 i 8 uczestniczyli w lekcjach on – line w ramach projektu „Lekcje z Temidą”. Jest to program edukacyjny dla uczniów, który ma na celu zainteresowanie młodzieży kwestiami prawnymi, a także zwiększenie ich świadomości prawnej. Podczas spotkania uczniowie dowiedzieli się czym jest prawo, skąd czerpać wiedzę o prawie oraz gdzie szukać pomocy prawnej, w szczególności jak padnie się ofiarą przestępstwa.Poznali również podstawowe prawa i obowiązki jako konsumentów i obywateli. Młodzieży przybliżony został także przebieg edukacji i kariery prawniczej. Zajęcia prowadził doświadczony prawnik, tak więc uczniowie mieli szansę zadania pytań o interesujące ich kwestie związane z prawem i pracą prawników. Na zakończenie każdy mógł sprawdzić anonimowo swoją wiedzę w krótkim teście z wiedzy o prawie.
Program „Lekcje z Temidą” jest prowadzony pod auspicjami Funduszu Sprawiedliwości – państwowej instytucji, której zadaniem jest niesienie pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz szerzenie wiedzy prawnej wśród obywateli, w szczególności dzieci i młodzieży.
Więcej informacji o projekcie dostępne jest na: https://lekcjeztemida.pl/