historia 7

Temat:Rządy parlamentarne.
Zapoznaj się z tematem w podręczniku str. 235-239.
Zapisz w zeszycie i zapamiętaj:
1. Wybory do sejmu ustawodawczego – styczeń 1919 r.
2 Konstytucja marcowa 17 marca 1921 r.
3. Gabriel Narutowicz zostaje wybrany przez Zgromadzenia Narodowe prezydentem RP.
Zgromadzenie Narodowe – połączone izby Sejmu i Senatu.
4. Śmieć prezydenta Narutowicza i wybór Stanisława Wojciechowskiego prezydentem RP.