historia 7

Informacja dla osób, które nie były na lekcji on -line w czwartek 21 maja

Temat: Kształtowanie się granicy zachodniej i południowej.

Uczniowie, których nie było na lekcji wykonają notatkę z lekcji (może być w punktach) i prześlą do mnie do dnia 28 maja do godz. 9.00.