geografia

Temat: Zanieczyszczenie środowiska przyrodniczego.

Zapoznaj się z tematem ze str. 164-167 w podręczniku.
Następnie wykonaj w zeszycie ćwiczenia 2 i 3 ze str. 167 w podręczniku.
Przygotuj się do odpowiedzi z trzech ostatnich tematów lekcji:
1. Turystyka
2. Handel
3. Zanieczyszczenie środowiska przyrodniczego.
Pytanie z tych tematów odbędzie się 27 maja.