geografia

Temat: Turystyka w Europie Południowej.

1. Zapoznaj się z tematem ze str. 120-124, a następnie wykonaj zadania 1-3 ze str. 76-78 w zeszycie ćwiczeń.
2. Podaj po trzy przykłady walorów przyrodniczych i kulturowych wybranego przez siebie państwa Europy Południowej.

Odpowiedzi prześlij na classroomie.