język niemiecki 2

Thema: Wyrażanie życzenia na temat produktów spożywczych. 

Do wyrażania życzenia potrzebujemy zwrotu:

Ich möchte – ja chcę

Ich möchte Kartoffel und Wurst. Ja chcę kartofle i kiełbasę.

Proszę, żeby dzieci przećwiczyły tę konstrukcję ustnie, korzystając ze słownictwa z ostatnich lekcji.