język niemiecki 1

Dzień dobry!

Thema: Przedstawianie członków rodziny. 

Proszę, żeby dzieci przestawiły członków swojej rodziny za pomocą zdania:

Meine Mutter heisst ……. (moja mama nazywa się…)

Mein Vater heisst …… (mój tata nazywa się…)

W formie ustnej lub pisemnej. Tej lekcji nie trzeba przesyłać. Czekam jeszcze na rysunki rodziny z podpisami od kilku osób.