przyroda

Temat: Krajobraz wczoraj i dziś.

Zapoznaj się z tematem ze str. 151-154, następnie wykonaj w zeszycie ćwiczenie 2 ze str. 154 z podręcznika. Odpowiedzi prześlij do mnie na classroomie.