Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla klas I-III

Od 25 maja 2020 r. uczniowie klas I-III mogą brać udział w zajęciach opiekuńczo– wychowawczych z elementami zajęć dydaktycznych w szkole podstawowej.

O konieczności uczestniczenia w zajęciach opiekuńczych decydują rodzice uczniów.

Proszę podejmując decyzję pamiętać, że nie zostaje zawieszone nauczanie zdalne i wynikające z tego obowiązki. 

Ze względu na zawieszenie działalności i podpisanych umów nie będą świadczone usługi dowozu dzieci na zajęcia.

Poniżej przedstawiam Państwu 

Procedury zapewnienia bezpieczeństwa w Szkole Podstawowej im. Stanisława Jachowicza w Leśmierzu w związku z wystąpieniem COVID-19

Bardzo proszę o zapoznanie się i bezwzględne stosowanie opisanych zasad zachowania.  

W najbliższym czasie wychowawcy klas I-III poproszą o przedstawienie Państwa decyzji.