historia 8

Zapisz temat lekcji:Europa po rozpadzie ZSRR.
Przeczytaj temat w podręczniku str. 234 -239
1. Wymień państwa, które powstały po rozpadzie ZSRR w 1991 r.
2. Wymień państwa, które powstały po rozpadzie Jugosławii w 1991 r.
Zapisz: w latach 1991- 1999 Borys Jelcyn był prezydentem Federacji Rosyjskiej.
Władimir Putin, były oficer KGB został prezydentem Federacji Rosyjskiej w 2000 r.
W 1993 r. Czechosłowacja rozpadła się na 2 państwa ……………..i…………..
Proszę Agatę, Lenę, Julkę, Mikołaja, Sebastiana O., Kamila, Sebastiana W. o przesłanie zdjęcia tej notatki do piątku 15 maja godz 10.00.
W piątek 15 maja odpowiadają z rozdziału V UPADEK KOMUNIZMU
godz. 10.00 Lena
10.10 Julia
10.20 Mikołaj
10.30 Sebastian W.