Religia klasa 5b

Dzień dobry, proszę zapisać temat: Jezus wobec cierpiących, który znajduje się w podręczniku na str.126-129. Dzisiejsza katecheza ma nam uświadomić jak wielka  jest uzdrawiająca moc Jezusa. Cudowne uzdrowienia dokonane przez Chrystusa utwierdzają nas w tym, ze jest On Mesjaszem i jedynym Zbawicielem, który daje życie wszystkim, którzy w Niego wierzą. Pan Jezus nadal dokonuje uzdrowień w sakramencie pokuty i pojednania oraz w sakramencie namaszczenia chorych. Przeczytajcie fragmenty Ewangelii mówiące o uzdrowieniach, które dokonał Jezus Chrystus. Zastanówcie się i odpowiedzcie na następujące pytania: Jaka była postawa Jezusa wobec smutnych i cierpiących? Dlaczego Chrystus podarował nam sakrament pokuty i namaszczenia chorych? Proszę wykonać ćwiczenia w kartach pracy.