Matematyka kl. 5

Temat: Dodawanie i odejmowanie ułamków dziesiętnych – zadania. (VK/45 lub CR/5)

Zad.  3, 4, 6,7 / 19

Zad. 9,10 / 20

Zapraszam na spotkanie o godz. 10 (klasa 5a) i o godz. 12 (klasa 5b).

Wszyscy uczniowie potwierdzają swoją obecność tak jak do tej pory – przez  Classroom (ewentualnie dziennik)!!!!!!!

Uczniowie, którzy nie będą mogli dołączyć do spotkania, rozwiązują samodzielnie podane zadania.