historia 5 a

Zapisz temat lekcji: Rozbicie dzielnicowe.

Na podstawie filmu https://www.youtube.com/watch?v=Dby1lfV3ERo i/ lub podręcznika str. 192-197 w uzupełnij i zapisz zeszycie:
Po śmierci Bolesława Krzywoustego w 1138 r. jego synowie otrzymali jako dzielnice dziedziczne:
Śląsk – Władysław Wygnaniec
Wielkopolskę -……………………………
Mazowsze -………………………………………
ziemię sandomierską- ………………………………….
Dzielnica senioralna z Krakowem i Gnieznem nie była dziedziczna. Zawsze miała należeć do seniora, czyli najstarszego z Piastów.
Wdowa po Krzywoustym -księżna Salomea otrzymała ziemię łęczycką. Po śmierci Krzywoustego urodził się piąty jego syn ……………………………..

1226 r. Konrad Mazowiecki sprowadził do Polski Krzyżaków i przekazał im jako siedzibę ziemię ……………………………..
1227 r. zjazd książąt i możnowładców w Gąsawie w celu zakończenia sporów między Piastami i zamordowanie księcia Leszka Białego
1241 r.Najazd Mongołów na Polskę, śmierć księcia Henryka Pobożnego w bitwie pod Legnicą.

Proszę WSZYSTKICH uczniów o przesłanie zdjęcia tej notatki w Waszym zeszycie. Czekam do czwartku 14 maja.