Religia klasa 2

Witam Was kochani, dzisiejsza lekcja mówi o Mszy Świętej, która jest wyjątkowym spotkaniem z Panem Jezusem. Poproście Rodziców o przeczytanie poniższego tekstu.

Wiele różnych podarunków, prezentów otrzymujemy od rodziny czy przyjaciół.
Sami, tak jak potrafimy najlepiej, również obdarowujemy innych.
Każda Msza Święta jest uobecnieniem tego ważnego wydarzenia, które dokonało
się w Wieczerniku i na krzyżu: Pan Jezus dał nam siebie. Umarł i zmartwychwstał,
aby nas zbawić. Jest to wielka tajemnica naszej wiary.
Następnie wziął chleb, odmówiwszy dziękczynienie,
połamał go i podał im, mówiąc: «To jest Ciało moje,
które za was będzie wydane: to czyńcie na moją pamiątkę!».
Tak samo i kielich wziął po wieczerzy, mówiąc:
«Ten kielich to Nowe Przymierze we Krwi mojej,
która za was będzie wylana (…)». Łk 22, 19-20

Odpowiedzcie na pytania:

  • Jaki dar otrzymujemy w czasie Mszy Świętej?
  • Co pozostawił Pan Jezus pod postaciami chleba i wina?
  • Jakie postawy przyjmujemy w czasie Mszy Świętej?

Wykonajcie ćwiczenia z kart pracy ze str.48

Pozdrawiam:)

 

 

 

 

karty pracy str.48