plastyka 6.05.2020.

Grafika użytkowa. Plakat.

Proszę na formacie A4, dowolna techniką wykonać plakat pt: „ Moja najbliższa okolica”. Na wykonanie pracy są dwa tygodnie/lekcje. Pracę oddajecie do 14 maja.