Fizyka 7

Temat lekcji: Czy opór powietrza zawsze przeszkadza sportowcom?

Podręcznik str. 194 – 196.

Po analizie tekstu należy rozwiązać w zeszytach przedmiotowych zadania 1 i 4 str. 196.