Obchody Dnia Tolerancji

Obchody Dnia Tolerancji i Dnia Niepełnosprawności w Szkole Podstawowej im. Stanisława Jachowicza z Oddziałami Gimnazjalnymi w Leśmierzu.

  W dniu 11 grudnia obchodziliśmy  w naszej szkole Dzień Tolerancji i Dzień Niepełnosprawności. Tematy te przenikają się nawzajem i uzupełniają . Każdy z nas spotkał się na pewno z problemem nietolerancji, ksenofobii, marginalizacji i dyskryminacji mniejszości a przede wszystkim osób niepełnosprawnych.

   W naszej szkole w tym dniu przeprowadzone były w poszczególnych klasach warsztaty dotyczące tolerancji, jak i problemów , z jakimi spotykają się osoby niepełnosprawne. Uczniowie pod kierunkiem pedagoga szkolnego i uczennic z klas III – ch gimnazjum wcielali się w osoby niepełnosprawne (niewidome, głuchonieme, mające problemy z poruszaniem się). Można było przekonać się jak wygląda życie osoby niepełnosprawnej, z jakimi codziennymi trudnościami przychodzi się tym ludziom zmagać. Młodzież przekonała się, jakie pokłady empatii trzeba w sobie rozbudzić, żeby te osoby zrozumieć  i nieść im pomoc.  Warsztaty miały przybliżyć  uczniom pojęcie tolerancji ze szczególnym uwzględnieniem różnych aspektów niepełnosprawności. W ramach zajęć każda klasa miała przygotować hasła, jakie kojarzą się z tematem „tolerancja”. Owocem , finałem tego zamysłu było utworzenie z papieru drzewa, na którego gałęziach i liściach wypisane zostały przygotowane wcześniej przez uczniów hasła.

Dopełnieniem całej akcji niech będzie tekst:

 „My także chcemy wznosić latawce i tak jak zdrowi biegać pod wiatr. Niesprawną ręką zrywać dmuchawce i z krótszą nogą poznawać świat. Zróbcie nam miejsce, nie patrzcie wrogo! Niepełnosprawni i chcą i mogą…”