Edukacja wczesnoszkolna 21.04.2020

Witam serdecznie!

Edukacja polonistyczna. Zapisujemy w zeszycie temat: Kapelusz Pani Wrony.

W wykonywaniu ćwiczeń pomoże Wam filmik: https://www.youtube.com/watch?v=dGPAGVn8PPE

Zapoznajcie się z informacjami w Podręczniku – str.10-13.

Zróbcie notatkę w zeszycie:

  •  Jak napisać instrukcję – Podręcznik strona 12 

Instrukcja to informacja o tym, jak coś wykonać, jak postępować, jak coś obsługiwać.

  •  Zasady pisowni wyrazów ze zmiękczeniem

Spółgłoski: c, s, n, z, dz zmiękczamy kreską, jeśli:

– są ostatnią głoską w wyrazie np.: brać, ryś, koń, gałąź, łabędź;

-lub występuje po nich spółgłoska np.: ćma, śpi, słońce, źrebak, dźwięk.

Spółgłoski: c, s, n, z, dz zmiękczamy za pomocą „i”, jeśli:

-występuje po nich samogłoska np.: ciastko, siedem, niebo, ziemia, dziadek. 

Karty ćwiczeń: ćw.1,3 str.9, ćw. 5 str.10.

Ćw.2 str.9, ćw.4,6 str.10 dla chętnych.

Edukacja matematyczna. Zapisujemy w zeszycie temat: Powtórzenie tabliczki mnożenia w zakresie 50.

Pomoc do powtórzenia tabliczki mnożenia: https://view.genial.ly/5e985fa36326780e1dea0407/presentation-powtorzenie-tabliczki-mnozenia-w-zakresie-50?fbclid=IwAR2q-YjQZ2CVpcud_a27CM25puQoCD6nZ6le1k366htknl08TjrW-TS2NZM

Zapoznajcie się z informacjami w Podręczniku – strona 56.

Matematyka.Karty ćwiczeń: ćw. 1,3 str.47.

Ćw.2 str.47 dla chętnych.

Wychowanie fizyczne -proszę o przesłanie zdjęć z wykonywanych ćwiczeń.

Wykonajcie ćwiczenia zgodnie z informacjami i instrukcjami zamieszczonymi w filmiku. Pamiętajcie o bezpiecznym wykonywaniu ćwiczeń i ilości powtórzeń w miarę waszych możliwości.

https://www.youtube.com/watch?v=qHobgNEjrrQ

Edukacja techniczna –  praca dla chętnych( przesłania zdjęć). 

Zbuduj gniazdo w formie pierścienia z patyczków, gałązek, papierków, drucików, wełny, słomek itp.

Proszę o przesłanie: ćw.1 str.9, ćw.5 str.10, ćw.3 str.47,zdjęć z wykonywanych ćwiczeń.

Miłego dnia 

Karolina Kacprzak