przyroda

Temat: Choroby, którymi można się zarazić.

Zapoznaj się z tematem „Choroby, którymi można się zarazić” ze str. 119-123 w podręczniku.

Wypisz do zeszytu choroby, którymi można się zarazić poprzez wirusy lub bakterie.

Sporządź notatkę o chorobie COVID-19. W jaki sposób można zarazić się tą chorobą?

W jaki sposób można chronić się przed chorobami?

Odpowiedzi prześlij do mnie na classroomie.