geografia

Zapoznaj się z tematem „Rozmieszczenie ludności. Starzenie się społeczeństw” ze str. 73-77 w podręczniku.

Po przeczytaniu materiału z podręcznika powinieneś wiedzieć:

– co to jest gęstość zaludnienia i jak ją obliczyć na danym terenie,

– gdzie w Europie znajdują się regiony o dużej i małej gęstości zaludnienia i jakie są tego przyczyny,

– co to jest piramida płci i wieku i co można z niej odczytać.

Napisz w zeszycie i zapamiętaj: Ile ludzi żyje dziś w Europie?

Następnie wykonaj zadania 1-4 ze str. 50-52 w zeszycie ćwiczeń (dla chętnych zadanie 5 i 6 ze str. 53).

Odpowiedzi prześlij do mnie na classroomie.

Na następnej lekcji odbędzie się sprawdzian on-line z podziału politycznego Europy. Sprawdzian będzie w formie odpowiedzi ustnej on-line za pomocą meet video. Celem utrwalenia wiadomości możesz rozwiązać quiz o stolicach Europy. Zaproszenie na rozmowę video każdy otrzyma na następnej lekcji w piątek 24 kwietnia od godz. 9.00.

https://online.seterra.com/pl/vgp/3051

W Internecie znajdziesz wiele innych quizów, możesz sprawdzić w ten sposób swoją wiedzę. Powodzenia.