język polski

Temat: Jak dzielić wyrazy na sylaby?

Zapoznajcie sie z informacjami z podręcznika: „Szkolny koncert”. Sylaba i wyraz. Funkcje litery i w sylabie, s. 97

W zeszycie napiszcie notatkę : Jaką funkcję pełni samogłoska „i”.

Wykonajcie zadania z karty pracy: sylaba, głoska, litera i odeślijcie na classroom lub pocztę szkolną