historia

Zapoznajcie się z tematem lekcji str. 170-174. Zapiszcie w zeszycie temat: I wojna światowa na ziemiach polskich. Na podstawie podręcznika i innych źródeł wyjaśnijcie krótko pojęcia: Polska Organizacja Wojskowa, Kompania więcej …

historia

Przypomnienie i utrwalenie wiadomości o reformach w czasach stanisławowskich. https://epodreczniki.pl/a/reformy-panstwa-w-czasach-stanislawa-augusta-poniatowskiego/Di3e8Z6mH

geografia

Zapoznaj się z tematem nr 1 str. 50-54 Położenie i ukształtowanie powierzchni Europy. Spróbuj znaleźć kilka „najów” Europy, np. najwyższy szczyt, największe państwo, itd. Im więcej, tym lepiej. Kto napisze więcej …