Język Angielski 5 kl.

Witam. Na rozgrzewkę proszę uprzejmie o zagranie w grę online: https://learnenglishkids.britishcouncil.org/games/school-run   Następnie proszę uprzejmie o przetłumaczenie tekstu tej piosenki na język polski: http:// Następnie proszę o posłuchanie bajki: https://learnenglishkids.britishcouncil.org/songs/pizza-and-chips więcej …

Język polski

Drodzy ósmoklasiści! Zapraszam na stronę CKE. Bardzo proszę o analizę zadań i proponowanych odpowiedzi. Warto też  przeczytać wypracowania o charakterze argumentacyjnym – s. 70 i wypracowania o charakterze twórczym – więcej …