geografia

Proszę o zapoznanie się z tematem nr 8 Krajobraz Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej – str. 68-73, zwróćcie uwagę na zdjęcia przedstawiające atrakcje tej wyżyny. Wykonajcie też zadania w zeszycie ćwiczeń nr 1-4 więcej …

geografia

Proszę o zapoznanie się z tematem 3 ze str. 92-94 Struktura płci i wieku. Przesyłam link do tematu z e-podręcznika https://epodreczniki.pl/a/biologiczna-struktura-ludnosci-polski/DRFIYc0hL W tym temacie pod słowniczkiem jest 6 zadań. Proszę je więcej …