geografia

Temat: Ludność i gospodarka Australii. Zapoznaj się z tematem ze str. 162-167. Następnie wykonaj zadania w zeszycie: 1. Jak nazywa się rdzennna ludność Australii? 2. Jakie surowce eksportuje Australia? 3. więcej …

geografia

Temat: Krajobraz pustyń gorących i pustyń lodowych. Zapoznaj się z tematem ze str. 127-135 w podręczniku. Zwróć szczególną uwagę na różnice i podobieństwa między pustynią gorącą a pustynią lodową. Zapamiętaj więcej …

przyroda

Temat: Z biegiem rzeki. Zapoznaj się z tematem ze str. 166-170 w podręczniku. Następnie wykonaj w zeszycie ćwiczenie 1 ze str. 170 w podręczniku. Odpowiedzi prześlij do mnie na classroomie.

geografia

Temat: Rozwój dużych miast a zmiany w strefach podmiejskich. Zapoznaj się z tematem ze str. 178-180 w podręczniku. Następnie wykonaj w zeszycie ćwiczenie 2 ze str. 180 w podręczniku.

przyroda

Temat: Światowy Dzień Ochrony Środowiska. Dziś obchodzimy Światowy Dzień Ochrony Środowiska. Zastanów się i napisz w jaki sposób Ty i Twoja Rodzina możecie chronić środowisko, w którym mieszkacie, co możecie więcej …