Obiady w marcu

Wpłata na obiady w marcu wynosi 92 zł. Proszę o dokonywanie wpłat najpóźniej do dnia 15 marca na numer konta bankowego  57 8786 0001 0001 1569 2001 0001 Proszę o wpłatę sumy odpowiadającej kwocie za dany miesiąc. więcej …

Obiady w styczniu

Wpłata na obiady w styczniu wynosi 40 zł. Proszę o dokonywanie wpłat najpóźniej do dnia 22 stycznia na numer konta bankowego  57 8786 0001 0001 1569 2001 0001   W przypadku nieobecności, korzystającemu z posiłków przysługuje zwrot więcej …